15. ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansı
1471
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Genel Sekreteri Alex Fessas'nın açılış konuşmaları ile başlayan konferansa, alanında uzman hakemler, kamu ve özel sektör ve ticaret odalarının hukuk müşavirleri, Yargıtay üyeleri, hâkimler, avukatlar ve akademisyenler katıldı. 24.01.20 / İstanbul
BENZER VİDEOLAR